مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس

مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس

۱ – سفته به میزان ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال   معادل ۸۰ میلیون تومان .

۲ – اصل وکپی قرارداد تخصیص واحد ( ۵برگی )یا قرارداد پیش فروش واحد مسکن مهر .

۳ – اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی وام گیرنده وضامن( از تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی پشت و رو یکسری برای وام گیرنده ویکسری برای ضامن )

۴ – در صورتی که پرونده وکالتی باشه کپی شناسنامه‌ و کارت ملی نفر اول( موکل) الزامی است .

۵ – گواهی :

  • کسر از حقوق معتبر وام گیرنده یا ضامن .

  • گواهی در آمد معتبر وام گیرنده یا ضامن .

البته ارائه یک گواهی کسر از حقوق دولتی برای پرونده الزامی میباشد .

۶ – در صورتیکه وام گیرنده شغل ازاد داشته وقادر به ارائه مدارک شغلی وگواهی در آمد نباشد معرفی ۲ ضامن برای پرونده الزامی است

۷ – مدرک شناسایی ومدرک شغلی(گواهی در آمد یا کسر از حقوق) ضامن وارائه سفته در مرحله تشکیل پرونده الزامی است .

نکته :

در صورتی که ضامن کسر از حقوق نداشته باشید ۲ فرد دارای پروانه کسب و یا ۲ حقوق بگیر تامین اجتماعی نیز کفایت میکند.

ضمناً :

  • نیازی به شخص ضامن در مرحله اول نیست ۰

  • عنوان نامه ها حتما باید خطاب به بانک مسکن شعبه پردیس کد ۱۹۹۵ باشد . ( بانک ضامن )