دسته بندی ها

خدمات زیبا سازی

 

خدمات تجهیزات ترافیکی و فضا سازی محوطه های مسکونی و صنعتی

 
اجرا و نصب انواع علائم ترافیکی و فضای شهرکی و محوطه ای از قبیل تابلوهای راهنمایی ، سرعت گیر پلاستیکی و لاستیکی ، متوقف کننده جای پارک خودرو ( کار استاپر ) ، چراغ های ایستاده پارکی و فضای سبز ، صندلی های شهری و پارکی ، اجرای پارکینگ مسقف ، نصب سطل آشغال های فلزی محوطه ، نصب باتوم های لاستیکی نارنجی رنگ جهت محدود کردن بعضی قسمتها ، ساخت انواع آلاچیق های چوبی و فلزی در محوطه