دسته بندی ها

خدمات رنگ آمیزی محوطه های شهرکی

تیم مهندسین شهر کوشان در راستای خدمات گسترده در زمینه های مختلف خدمات پیمانکاری در نظر دارد خدمات رنگ آمیزی و زیبا سازی محوطه های مسکونی و شهرکی را ارائه دهد . از این رو خدمات زیر در دستور خدمات این شرکت قرار گرفته است .

با ما همراه باشید:
 

خدمات رنگ آمیزی جداول محوطه ها

خط کشی ، جایگذاری و شماره گذاری پارکینگ ها
و محوطه های شهرکی و مسکونی :رنگ آمیزی نمای برج ها و ساختمانها :